Privézwemles per 3

De kinderen werken in groepjes van 3.

100 EUR per kind voor 10 lessen. (excl. inkom zwembad – indien per 3) (zie tarieven)

Momenteel zijn onze groepjes volzet.